Ροδωνιά. Τιμή στον Μ.Ι Μανούσακα. 1-2. Rethymno: Πανεπιστήμιο Κρήτης 1994. ΧΧΧ, 675 S., 77 Abb. auf Taf., 5 Abb. im Text. [Rosengarten. Hommage für M.Ι Μανθσακασ]

Titel Ροδωνιά. Τιμή στον Μ.Ι Μανούσακα. 1-2. Rethymno: Πανεπιστήμιο Κρήτης 1994. ΧΧΧ, 675 S., 77 Abb. auf Taf., 5 Abb. im Text. [Rosengarten. Hommage für M.Ι Μανθσακασ]
Autor*in Puchner, Walter
Publikation Südostforschungen
Band 54
Datum 1995
Seiten 559–562
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung