Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής εν τη γερμανική ιδεοκρατία

Titel Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής εν τη γερμανική ιδεοκρατία
Autor*in Faust, August
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 2
Ausgabe 3
Datum 1931
Seiten 271-304
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung