Το συνέδριο των ζώων

Titel Το συνέδριο των ζώων
Autor*in Kästner, Erich
Übersetzer*in Δαλακούρτη, Πένυ
Mitarbeiter*in Trier, Walter
Ort Αθήνα
Verlag Μίνωας
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung