Αρνητική διαλεκτική

Titel Αρνητική διαλεκτική
Autor*in Adorno, Theodor W.
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung