Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας

Titel Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας
Autor*in Benjamin, Walter
Übersetzer*in Παράσχης, Μηνάς
Ort Αθήνα
Verlag Ουτοπία
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung