Ο άνθρωπος και το ζώον ήτοι Σειρά αληθών ανεκδότων μετά διδασκαλιών ηθικών, μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού

Titel Ο άνθρωπος και το ζώον ήτοι Σειρά αληθών ανεκδότων μετά διδασκαλιών ηθικών, μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Μέλαινα, Ελπίς
Ort Εν Αθήναις
Verlag χ.ό.
Datum 1872
Weiteres Μεταφράστρια: Marie Esperance von Schwartz
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung