Επιστήμη της μυθολογίας

Wissensbasis

Kostas Zarras
Titel Επιστήμη της μυθολογίας
Autor*in Jung, Carl Gustav
Autor*in Kerenyi, C.
Übersetzer*in Ζάρρας, Κώστας
Ort Αθήνα
Verlag Ιάμβλιχος
Datum 1989
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung