Μπαλζάκ. Ο δημιουργός της ανθρωπίνης κωμωδίας

Titel Μπαλζάκ. Ο δημιουργός της ανθρωπίνης κωμωδίας
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Μεραναίος, Κωστής Λ
Ort Αθήνα
Verlag Ὁρίζοντες
Datum 1941
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung