Ο έβδομος σταυρός

Titel Ο έβδομος σταυρός
Autor*in Seghers, Anna
Übersetzer*in Καμπουρίδης, Σταύρος
Mitarbeiter*in Neugeber, Heinz
Ort Αθήνα
Verlag Ζαχαρόπουλος
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung