Η ποίηση μέσα στη μοίρα την Γερμανική

Titel Η ποίηση μέσα στη μοίρα την Γερμανική
Autor*in Fahrner, Rudolf
Übersetzer*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 8
Ausgabe 4
Datum 1937
Seiten 367-402
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung