Δοκίμια κοινωνιολογίας

Titel Δοκίμια κοινωνιολογίας
Autor*in Simmel, Georg
Übersetzer*in Μαρκάκης, Μανώλης
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung