Σταλινισμός και γραφειοκρατεία

Titel Σταλινισμός και γραφειοκρατεία
Autor*in Kofler, Leo
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Μαρξιστική Συζήτηση
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung