Κείμενα γνωσιοθεωρίας και κοινωνικής κριτικής

Titel Κείμενα γνωσιοθεωρίας και κοινωνικής κριτικής
Autor*in Habermas, Jürgen
Übersetzer*in Οικονόμου, Αντώνης
Ort Αθήνα
Verlag Πλέθρον
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung