Η εξέλιξη του πολιτισμού. Ήθη και κοινωνική συμπεριφορά στη νεώτερη Ευρώπη: Αλλαγές της συμπεριφοράς στα κοσμικά ανώτερα στρώματα της Δύσης

Titel Η εξέλιξη του πολιτισμού. Ήθη και κοινωνική συμπεριφορά στη νεώτερη Ευρώπη: Αλλαγές της συμπεριφοράς στα κοσμικά ανώτερα στρώματα της Δύσης
Autor*in Elias, Norbert
Übersetzer*in Βαϊκούση, Έμη
Band Α'
Ort Αθήνα
Verlag Νεφέλη
Datum 1997
Weiteres Τίτλος πρωτότυπου: Über den Prozess der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung