Η τάξη που πετάει

Wissensbasis

Erich Kästner Kira Sinou
Titel Η τάξη που πετάει
Autor*in Kästner, Erich
Übersetzer*in Σίνου, Κίρα
Mitarbeiter*in Trier, Walter
Ort Αθήνα
Verlag Μετόπη
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung