Τόποι εξουσίας. Πρόγνωση σχετικά με λαούς, οικονομία και δυναμικά

Titel Τόποι εξουσίας. Πρόγνωση σχετικά με λαούς, οικονομία και δυναμικά
Autor*in Fuchs, Wilhelm
Übersetzer*in Ζερμπίνης, Θ.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung