Ένας πλανήτης λεηλατείται. Οικονομική εξάντληση και οικολογική καταστροφή

Wissensbasis

Katerina Liaptsi
Titel Ένας πλανήτης λεηλατείται. Οικονομική εξάντληση και οικολογική καταστροφή
Autor*in Grühl, Herbert
Übersetzer*in Λιάπτση, Κατερίνα
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung