Το ιδεώδες μορφώσεως του παρόντος υπό το φως της φιλοσοφίας της ιστορίας

Titel Το ιδεώδες μορφώσεως του παρόντος υπό το φως της φιλοσοφίας της ιστορίας
Autor*in Spranger, Eduard
Übersetzer*in Έξαρχος, Βασίλειος Κ
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1930
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung