Διονύσου Διθύραμβοι Ποιήματα του Φριδερίκου Νίτσε - Μεταφρασμένα - από το Γιάνη Α. Καμπύση

Titel Διονύσου Διθύραμβοι Ποιήματα του Φριδερίκου Νίτσε - Μεταφρασμένα - από το Γιάνη Α. Καμπύση
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Καμπύσης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Κ. Μάϊσνερ καὶ Ν. Καργαδούρης
Datum 1900
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung