Το κομμουνιστικό μανιφέστο

Titel Το κομμουνιστικό μανιφέστο
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Δούμας, Α.
Mitarbeiter*in Σίδερις, Α. Δ.
Ort Αθήνα
Verlag Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Datum 1919
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung