Γιούχα στον κολοκυθοβασιλιά

Wissensbasis

Maria Kassi
Titel Γιούχα στον κολοκυθοβασιλιά
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Κάσση, Μαρία
Mitarbeiter*in Κορμπή, Τρύφωνα
Ort Αθήνα
Verlag Τεκμήριο
Datum 1985
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung