Η περίεργος Δράμα Εις πέντε πράξεις Μεταφρασθέν από το Γερμανικόν

Wissensbasis

Ioannis Polyzoidis
Titel Η περίεργος Δράμα Εις πέντε πράξεις Μεταφρασθέν από το Γερμανικόν
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Πολυζωίδης, Ιωάννης
Ort Λαμία
Verlag Εις την παρά του Ἰωάννου Πολυζωΐδου διευθυνομένην Τυπογραφίαν
Datum 1837
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung