Από το Κάϊζερχοφ εις την Καγγελαρίαν του Ράϊχ Μία ιστορική περιγραφή σε φύλλα ημερολογίου (ἀπό 1 Ἰανουαρίου 1932-1 Μαϊου 1933)

Titel Από το Κάϊζερχοφ εις την Καγγελαρίαν του Ράϊχ Μία ιστορική περιγραφή σε φύλλα ημερολογίου (ἀπό 1 Ἰανουαρίου 1932-1 Μαϊου 1933)
Autor*in Goebbels, Joseph
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Νέα Γενεά
Datum 1935
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei: Eine historische Darstellung in Tagebuchblättern (Vom 1. Januar 1932 bis zum 1. Mai 1933)
Quelle Veloudis 1983, S. 395
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung