Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. Παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας

Titel Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας. Παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας
Autor*in Hopf, Diether
Übersetzer*in Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Βασιλική
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδης
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung