Εισαγωγή εις την σπουδήν της κοινωνικής οικονομικής

Wissensbasis

Emmanouil Ι. Vouzikas
Titel Εισαγωγή εις την σπουδήν της κοινωνικής οικονομικής
Autor*in Weber, Adolf [Veloudis 1983: Alfred]
Übersetzer*in Βουζίκας, Εμμανουήλ Ι
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης Α
Datum 1965
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Einführung in das Studium der Sozioökonomik
Quelle Veloudis 1983, S. 391
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung