Το φίλημα της θεάς (Από τις "Φλωρεντινές νύχτες")

Titel Το φίλημα της θεάς (Από τις "Φλωρεντινές νύχτες")
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Παρίσης, Ριχ.
Publikation Παναθήναια
Band ΙΕ
Datum 1915
Seiten 81-83
Weiteres Από: Florentinische Nächte
Quelle Veloudis 1983, S. 291
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung