Ο Γκέρχαρντ Χάουπτμαν

Wissensbasis

Gerhart Hauptmann
Titel Ο Γκέρχαρντ Χάουπτμαν
Autor*in Τζόρτζιο, Φέλιξ
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 13.11.1942
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung