Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών

Titel Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Τζαβάρας, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Δωδώνη
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung