Η Τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων

Titel Η Τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων
Autor*in Lesky, Albin
Übersetzer*in Χουρμουζιάδης, Νίκος Χ
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung