Ο βουτηχτής΄ Φαντασία για ένα λείψανο΄ Η καλοτυχιά

Titel Ο βουτηχτής΄ Φαντασία για ένα λείψανο΄ Η καλοτυχιά
Autor*in Schiller, Friedrich
Herausgeber*in Δεντρινού, Ειρήνη
Übersetzer*in Κογεβίνας, Νίκος
Buchtitel Τα έργα του Νίκου Κογεβίνα (Γλαύκου Πόντιου)
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1916
Seiten 111-113
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung