Μήτηρ συνιστώσα τη εαυτής θυγατρί την του εξωτερικού επιμέλειαν

Wissensbasis

Aristidis K. Spathakis
Titel Μήτηρ συνιστώσα τη εαυτής θυγατρί την του εξωτερικού επιμέλειαν
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Σπαθάκης, Αριστείδης Κ.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 14
Datum 1880
Seiten 296-302
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung