Ωδή εις τα δάκρυα (άσμα Schubert Lob der Thraenen)

Titel Ωδή εις τα δάκρυα (άσμα Schubert Lob der Thraenen)
Autor*in Schlegel, August Wilhelm
Übersetzer*in "Απόδημος", [=Ανδρέας Σπαθάρης]
Mitarbeiter*in Schubert, Franz
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Band 1
Ausgabe Γ
Datum 1883
Seiten 158-159
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung