Σωκράτης

Wissensbasis

Jannis Iatros
Titel Σωκράτης
Autor*in Martin, Gottfried
Übersetzer*in Ιατρός, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Οργανισμός κλασσικών εκδόσεων
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung