Συνοπτική αφήγησις της γενομένης ανακαλύψεως του ομηρικού Ιλίου ~~~ Υπό Ερρίκου Σχλίεμανν ~~~ Αναγνωσθείσα κατά την 25/6 Φεβρουαρίου 1875 εν τω Φιλολογικω Συλλόγω «Παρνασσός» εν Αθήναις

Titel Συνοπτική αφήγησις της γενομένης ανακαλύψεως του ομηρικού Ιλίου ~~~ Υπό Ερρίκου Σχλίεμανν ~~~ Αναγνωσθείσα κατά την 25/6 Φεβρουαρίου 1875 εν τω Φιλολογικω Συλλόγω «Παρνασσός» εν Αθήναις
Autor*in Schliemann, Heinrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή
Datum 1875
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung