Το αυτεξούσιον

Titel Το αυτεξούσιον
Autor*in Schopenhauer, Arthur
Übersetzer*in Πολυμέρης, Αντίγονος
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1913
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Über die Freiheit des menschlichen Willens (1838)
Quelle Veloudis 1983, S. 261
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung