Επιστολαί εκ Βερολίνου

Titel Επιστολαί εκ Βερολίνου
Autor*in Hochdorf, Max
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Παναθήναια
Band Γ
Ausgabe 66
Datum 30.06.1903
Seiten 569-570
Weiteres Artikel über aktuelles dt. Geistesleben, v.a. Gerhart Hauptmann: Der arme Heinrich Άρθρο για την επίκαιρη γερμανική πνευματική ζωή
Quelle Veloudis 1983, S. 357
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung