Σύγχρονοι Γερμανοί λογοτέχνες: Thomas Mann. Το θαυματουργό παιδί

Titel Σύγχρονοι Γερμανοί λογοτέχνες: Thomas Mann. Το θαυματουργό παιδί
Autor*in Mann, Thomas
Übersetzer*in Οικονομίδης, Ι.
Publikation Ο Νουμάς
Band 20
Ausgabe 777
Datum 1923
Seiten 594-605
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung