Ανάμεσα από εχθρούς (Απάνω σε μια τσιγγάνικη παροιμία)

Titel Ανάμεσα από εχθρούς (Απάνω σε μια τσιγγάνικη παροιμία)
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Βασιλικός, Πέτρος, [= Κ. Χατζόπουλος]
Publikation Διόνυσος
Band Α
Datum 1901
Seiten 122
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung