Η Ίλσε έφυγε

Wissensbasis

Maria Kassi
Titel Η Ίλσε έφυγε
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Κάσση, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Τεκμήριο
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung