Οι μηχανές και η μεγάλη βιομηχανία. Πρωταρχική συσσώρευση

Wissensbasis

Karl Marx
Titel Οι μηχανές και η μεγάλη βιομηχανία. Πρωταρχική συσσώρευση
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung