Οι αλλόκοτες περιπέτειες του βαρώνου Μυνχάουζεν

Titel Οι αλλόκοτες περιπέτειες του βαρώνου Μυνχάουζεν
Autor*in Raspe, Rudolf Erich
Übersetzer*in Τρικογλίδης, Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung