Απάντηση στον Ιώβ

Wissensbasis

Sofia Z. Antzaka
Titel Απάντηση στον Ιώβ
Autor*in Jung, C. G
Übersetzer*in Άντζακα, Σοφία Ζ
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Α. Αγγελόπουλου
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung