Η διαλεκτική του διαφωτισμού

Titel Η διαλεκτική του διαφωτισμού
Autor*in Horkheimer, Max
Autor*in Adorno, Theodor W.
Übersetzer*in Σαρίκας, Ζήσης
Ort Αθήνα
Verlag Ύψιλον / Βιβλία
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung