Ανασκαφαί εν Τρωάδι

Wissensbasis

Heinrich Schliemann
Titel Ανασκαφαί εν Τρωάδι
Autor*in Schliemann, Heinrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 7
Datum 1873
Seiten 389-392
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung