Φιλοσοφία του δικαίου

Titel Φιλοσοφία του δικαίου
Autor*in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης Σ
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung