Ηρώ και Λέανδρος

Titel Ηρώ και Λέανδρος
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Μάργαρης, Δ. Δ.
Publikation Ζακύνθιος Ανθών
Band 1
Ausgabe 8/9
Datum 1875
Seiten 235-236, 270-271
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung