Δόν Κάρλος Δραματικόν ποίημα εἰς 5 πράξεις

Titel Δόν Κάρλος Δραματικόν ποίημα εἰς 5 πράξεις
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Ρώτας, Βασίλης
Publikation Ανεξάρτητος
Datum 1934
Seiten 192-194
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung