Ο Φρόυντ κι εγώ

Titel Ο Φρόυντ κι εγώ
Autor*in Reich, Wilhelm
Übersetzer*in Ζύγας, Μάκης
Ort Αθήνα
Verlag "Πύλη"
Datum 1973
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Freud und ich. Ζύγας Μάκης=Γαζής Θύμιος
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 204
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung