Έρως και κλήρος. Απόψεις και μαρτυρίες γύρω από την αγαμία των κληρικών

Wissensbasis

Jorgos D. Gikas
Titel Έρως και κλήρος. Απόψεις και μαρτυρίες γύρω από την αγαμία των κληρικών
Autor*in Mynarek, Hubertus
Übersetzer*in Γκίκας, Γιώργος Δ
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung