Επανάσταση ή μεταρρύθμιση: μια συζήτηση-αντιπαράθεση

Wissensbasis

Karl Popper T. Stergiou
Titel Επανάσταση ή μεταρρύθμιση: μια συζήτηση-αντιπαράθεση
Autor*in Marcuse, Herbert
Autor*in Popper, Karl
Übersetzer*in Στεργίου, Τ.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung