Επανάσταση ή μεταρρύθμιση: μια συζήτηση-αντιπαράθεση

Titel Επανάσταση ή μεταρρύθμιση: μια συζήτηση-αντιπαράθεση
Autor*in Marcuse, Herbert
Autor*in Popper, Karl
Übersetzer*in Στεργίου, Τάσος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1974
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Reform oder Revolution
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 221
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung